16 mrt

Network maintenance

Omschrijving werkzaamheden en gevolgen:

  1. Toevoegen van bandbreedte capaciteit aan het VMware platvorm. Uitval van diensten wordt niet verwacht.

Problem and impact description:

  1. Adding additional bandwidth capacity to the VMware platform. We expect no interruption of traffic and/or services.