08 jun

Spoedonderhoud backup07.denit.net

Op dit moment vindt spoedonderhoud plaats op de backupserver backup07.denit.net.
Er wordt naar gestreefd om het onderhoud zo spoedig mogelijk te hebben afgerond.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang het onderhoud zal duren.
Zodra daar meer informatie over beschikbaar is zal de onderhoudsmelding worden bijgewerkt.