13 jul

Werkzaamheden Core-router PDC2

Op donderdag 13 juli 2017 voert Previder tussen 23:00 en 00:00 geplande werkzaamheden uit aan de core-router op de locatie PDC2. Tijdens deze werkzaamheden wordt overgeschakeld op een andere (standby) routeprocessor. Dit heeft naar verwachting geen impact. Indien de werkzaamheden niet tot het gewenste resultaat leiden wordt de router gereboot, dit heeft een korte onderbreking in de internet-dienstverlening tot gevolg.