16 jun

Kabelschade Delft

NL: Sinds vanmorgen 11:25 kabelschade in regio Delft. Storingsaannemer is reeds aangestuurd voor herstel. Nog geen oplostijd bekend.

ENG: Cable damage in the Delft region since 11:25 CET this morning. Contractor has already been sent for repair. No resolution time available yet.

Update 13:16

NL: Er worden momenteel metingen uitgevoerd om precieze schadelocatie te achterhalen. Nog geen oplostijd bekend.

ENG: Measurements are currently being carried out to determine the exact damage location. No resolution time known yet.

Update 14:17

NL: Door onvoorziene omstandigheden kunnen monteurs pas later starten met uitvoeren van metingen. Monteurs gaan omstreeks om 15:00 metingen uitvoeren. Zodra resultaten bekend zijn volgt update.

ENG: Due to unforeseen circumstances, technicians have to start measurements later. Mechanics will be able start measuring at around 15:00 CET. Update will follow as soon as results are known.

Update 15:22

NL: – Schade is gevonden. Ter hoogte van hectometerpaal L15.0 langs de Rijksweg A13. – 144 vezel en 96 vezel kabel defect. Aannemer gaat defect 144 vezel kabel herstellen; die was leeg genoeg om alle verbindingen van de 96v ook naartoe om te lassen. – Verwachte oplostijd rond middernacht.

ENG: – Damage has been found. At mile marker post L15.0 along the highway A13. – 144 fiber and 96 fiber cable defective. Contractor will repair defective 144 fiber cable; it is empty enough to splice all connections of the 96v onto. – Expected resolution time around midnight CET.

Update 17:00

De schade is gelokaliseerd en de engineers zijn bezig met inventarisatie om de schade te kunnen herstellen -Verwachte oplostijd is rond middernacht.

The damage is localized and the engineers are taking stock to repair the damage -Expected resolution time is around midnight.

Update 19:00

-NL Aannemer heeft een plan van aanpak opgesteld hoe ze dit het beste kunnen repareren. Ze zijn nu bezig de buis te repareren. Zodra de buis is gerepareerd, kunnen ze een nieuwe kabel in de buis plaatsen.

-EN Contractor did create a plan of action on how we can repair this the best way. They are now busy repairing the tube. As soon as the tube is repaired they can implement a new cable into the tube.

Update 21:00

-NL De aannemer heeft de buis gerepareerd en is nu bezig met het verwijderen van de defecte kabel. Ze hebben een aantal complicaties om de kabel uit de buis halen. Zodra ze de kabel hebben verwijderd, kunnen ze de nieuwe kabel installeren. Exacte ETR kan nog niet worden gegeven.

-EN Contractor did repair the tube and they are now busy deinstalling the faulty cable. They have some complications getting the cable out of the tube. As soon as they did deinstall the cable they are able to install the new cable. Exact ETR can not be given yet.

Update 23:00

-NL Nieuwe kabel is geinstaleerd en men verwacht rond 00:00 de eerste vezels te lassen Oplostijd is 3:00

-EN The new cable is installed and engineers are now preparing everything to splice all fibers They expect that around midnight the first fibers will be spliced ETR is now set around 03:00 CET (Subject to change)

Update 17 juni 01:00

-NL De laaste voorbereidingen zijn gedaan en het lassen van de vezels zal elk moment beginnen. Verwachte oplostijd is 06:00.

-EN The last preparations are completed and splicing will commence any moment from now. Expected resolution is 06:00.

Update 17 juni 03:00

-NL 1 kant van de kabel is gelast en ze gaan beginnen met de andere kant van de kabel. Daarna zullen de verbindingen terug moeten komen. ETR staat nog steeds voor 06:00.

-EN One side of the cable is spliced and they will start on the other side shorlty Once they have started on the other side the connection should be restoring shortly. ETR is still set for 06:00.

Update 17 juni 05:00

-NL De monteurs zijn druk bezig met het lassen van de vezels, verbindingen komen een voor een weer op. ETR staat nog steeds voor 06:00.

-EN Our engineers are busy splicing the fibers, we are seeing connections restoring. ETR is still set for 06:00.

Update 17 juni 07:00

-NL Kabelschade is hersteld, alle verbinding moeten weer werken.

-EN The cable damage is repaired, all connections should be working again.

Storingsoverzicht - alle storingen, internet storingen