18 sep

Netwerk storing Rotterdam – Arnhem

Op dit moment ervaart Eurofiber een netwerkincident tussen Rotterdam en Arnhem. Wij zijn nog in onderzoek naar de oorzaak. Verwachte hersteltijd: onbekend.

Update 18 september 2020, 12:55

We hebben de storing verder onderzocht en vermoeden dat er een kabelschade is in Rotterdam, omgeving Weena. We hebben ook inmiddels onze storingsaannemer ingeschakeld om naar Rotterdam te gaan voor verder onderzoek. Op dit moment weten we nog niet wat precies de impact is. ETR is nog onbekend.

Update 18 september 2020, 14:56

De monteur is in Rotterdam en heeft een klein rondje gereden om te zien of er op het trace werkzaamheden zouden zijn maar hij heeft niks kunnen zien. Daarom gaat hij naar een handhole toe om daar een OTDR meting te verrichten om zo de schade plek te kunnen vinden. Geen ETR bekend op dit moment.

Update 18 september 2020, 16:27

De monteur is in Rotterdam op dit moment verschillende vezels aan het meten om de exacte schade locatie te vinden. Wij weten op dit moment nog niet wat de totale schade is. Geen ETR bekend op dit moment.

Update 18 september 2020, 18:28

De monteurs in Rotterdam hebben de schade kunnen lokaliseren, echter kunnen onze monteurs niet bij onze lasput want deze wordt op dit moment geblokkeerd door een heimachine en bouw materiaal.

Wij stellen op dit moment alles in het werk om zo snel mogelijk bij de schade locatie te kunnen zodat onze monteurs de schade kunnen inventariseren en voorbereidingen voor reparatie kunnen starten. Geen ETR bekend op dit moment.

Update 18 september 2020, 19:52

Onze monteurs hebben met veel moeite de verantwoordelijke bouw uitvoerder kunnen bereiken en zijn tot overeenstemming gekomen dat vanwege de impact de heimachine + materiaal verplaatst zal worden tussen 21:00 en 22:00. Hierna zullen onze monteurs de schade kunnen inventariseren en met de voorbereidingen voor herstel kunnen beginnen. Geen ETR bekend op dit moment.

Update 18 september 2020, 20:56

Onze monteurs zijn op dit moment nog in afwachting met betrekking tot de verplaatsing van de machine en het materiaal. Geen ETR bekend op dit moment.

Update 18 september 2020, 22:31

De machine + materiaal is nu eindelijk verplaatst, onze monteurs gaan nu beginnen met het graven naar onze handhole. Geen ETR bekend op dit moment. 

Update 19 september 2020, 00:00

Monteurs hebben het algemene gebied van de schadelocatie uitgegraven en voeren controles / testen / visuele inspectie uit. Nog geen ETR beschikbaar.

Update 19 september 2020, 01:50

Oorzaak van schade is gevonden. Bij bouwwerkzaamheden is een paal door het tracé geboord. Monteurs zijn nu bezig met opgraven van groter deel van het tracé om te proberen de kabel terug te trekken en zo extra lengte te creëren. Daarna willen ze een nieuwe handhole plaatsen, waarin alle verbindingen kunnen worden gelast. Nog geen ETR beschikbaar.

Update 19 september 2020, 04:07

Zoals eerder aangegeven is de schadeplek gevonden, maar is het heel lastig overal bij te komen. Er liggen zware industriële platen overal die niet verplaatst kunnen worden, wat het werk veel moeilijker maakt. Nog geen ETR.

Update 19 september 2020, 05:41

Storingsaannemer lukt het vooralsnog niet om het tracé op reguliere manier te repareren. On-call Designer ingeschakeld om een alternatief plan te bedenken. Nieuwe informatie volgt snel.

Update 19 september 2020, 06:03

Storingsaannemer heeft samen met Design besloten om het problematische deel van het tracé compleet weg te verwijderen uit het netwerk, en zullen twee nieuwe handholes plaatsen – waartussen ze vervolgens alle vezels/verbindingen zullen lassen. Deze oplossing is zeer rigoureus, maar er is geen andere oplossing. Er is tevens een tweede on-call storingsaannemer onderweg naar schadelocatie om te assisteren.

Update 19 september 2020, 08:40

Storingsaannemer heeft samen met Design besloten om het problematische deel van het tracé compleet weg te verwijderen uit het netwerk, en zullen twee nieuwe handholes plaatsen – waartussen ze vervolgens alle vezels/verbindingen zullen lassen. Deze oplossing is zeer rigoureus, maar er is geen andere oplossing. Er is tevens een tweede on-call storingsaannemer onderweg naar schadelocatie om te assisteren. De storingsaannemer is op het moment druk bezig met het treffen van de voorbereidingen voor deze interventie. 

Update 19 september 2020, 10:30

Aannemers zijn bezig met civiele werkzaamheden. Ze zijn alles aan het vrijgraven en nieuwe handholes aan het plaatsen om uiteindelijk nieuwe kabels in te voeren en te lassen. 

Update 19 september 2020, 13:39

De werkzaamheden op locatie lopen vertraging op omdat er zwaar materieel van de veroorzaker niet verplaatst kan worden. Daardoor is het erg lastig om een plan van aanpak te maken over nieuwe traces in de omgeving.

Update 19 september 2020, 16:34

Monteurs op locatie zijn nog steeds druk bezig om een plan van aanpak te maken. Het is helaas niet mogelijk om de aanwezige machines en containers te verplaatsen. Nog steeds geen ETR mogelijk.

Update 19 september 2020, 17:30

Lasploeg is aangestuurd en zal op locatie zijn om 19:30 CET, men gaat met lassen beginnen rond 21:00 CET.

Update 19 september 2020, 20:12

De lasploeg is inmiddels gearriveerd en ze zijn druk bezig met het voorbereiden van de laswerkzaamheden. De verwachting is nu dat ze rond 22:00 CET kunnen beginnen met herstel.

Update 20 september 2020, 04:00

De herstelwerkzaamheden zijn afgerond. Mocht u toch nog een storing ervaren, neem dan contact op met het NMC op +31207990990.