12 nov

Wereldwijde storing meerdere Google diensten

begintijd rond 10:30

eindtijd rond 12:00

Meerdere diensten van Google lijken in de loop van de ochtend getroffen te zijn door een grootschalige storing. Onder andere Gmail, Google Calendar en Google Chat lijken slecht tot onbereikbaar op dit moment. Vooral veel zakelijke accounts lijken op dit moment getroffen.

Update 12 november 2021, 10:59

Eerder werd gesuggereerd dat veelal zakelijke Google diensten zijn getroffen. Nu is duidelijk dat ook niet zakelijke Google accounts ook zijn getroffen door de storing. Google heeft nog geen oplostijd aangegeven voor deze wereldwijde storing.

Update 12 november 2021, 12:05

We zien nu de meeste diensten weer herstellen. De storing lijkt tot z’n eind gekomen en de meeste gebruikers kunnen weer gebruik maken van hun Google diensten.