16 jun

Aankondiging Aanpassing routering XS4All netwerk

Op 23 juni vindt er tussen 13:00 uur en 16:00 uur werkzaamheden plaats in het XS4All netwerk in Amsterdam en Oude Meer.

Tijdens deze werkzaamheden wordt de routering van het Internetverkeer zodanig geoptimaliseerd dat dit verkeer primair via het KPN Transit en Peering netwerk (AS 1136) wordt afgewikkeld.

Deze aanpassing van de routering heeft geen impact op de Internetdienstverlening aan de Colo klanten. Mocht u na afronding van de werkzaamheden toch impact ondervinden, dan kunt u contact opnemen met de bij u bekende klantingang (servicedesk).