27 apr

DDoS op caching nameserver

Op dit moment wordt er een zogenaamde Distributed Denial of Service Attack (DDoS aanval) uitgevoerd op onze eerste caching nameserver: nscache1.bit.nl.

Dit heeft tot gevolg dat het vertalen van hostnamen op internet naar de bijbehorende IP adressen langer kan duren. Onze tweede caching nameserver (nscache2.bit.nl) ondervindt geen problemen.

Er wordt op dit moment aan gewerkt om de grote hoeveelheid verkeer te filteren.

Onze excuses voor de eventuele overlast die u hieraan kunt ondervinden.