26 apr

MySQL server upgrade

Recentelijk is gebleken dat onze MySQL server behoorlijk hard is gegroeid in termen van database gebruikers en queries/seconde. Er is besloten om de server te vervangen door een zwaardere, teneinde de performance van het MySQL platform op te krikken.

Komende nacht, de nacht van 26 op 27 april, zal de MySQL server yurok.bit.nl worden vervangen door een dual CPU machine met meer geheugen en aparte schijven voor de database. Omtrent 03.00 zullen we de machine downbrengen, de databases en configuratie overzetten op de nieuwe machine en weer upbrengen. Naar verwachting zal het een uur duren voordat we de databaseserver weer productie kunnen
laten draaien. Er moeten enkele gigabytes aan data worden overgezet.

Impact voor klanten: websites die van mysql.bit.nl gebruik maken als database backend zullen tussen 03.00 en 04.00 hun verbinding met de database kwijtraken. We proberen de tijdspanne waarin de databases offline zijn zo kort mogelijk te houden.