12 dec

Spoedonderhoud aan het netwerk

In het onderzoek naar de oorzaak van de netwerkstoring van zondag 9
december jongstleden hebben wij een inconsistentie ontdekt in de
configuratie van het Spanning Tree Protocol tussen twee verschillende
typen switches die in het access-netwerk gebruikt wordt. Hoewel het
netwerk met deze configuratie maanden probleemloos gewerkt heeft, hebben
wij sterke aanwijzingen dat deze inconsistentie bijgedragen heeft aan de
duur en omvang van de storing.

In het al aangekondigde netwerkonderhoud van komende nacht (13
december tussen 0.00 en 6.00 uur) zullen wij daarom een aantal
wijzigingen doorvoeren in de Spanning Tree configuratie om deze
inconsistentie te herstellen. Deze wijzigingen zullen naar verwachting
een onderbreking van enkele seconden opleveren voor alle servers in het
accessnetwerk.

Onze excuses voor het ongemak.