08 aug

Periodiek onderhoud brandmeldinstallatie BIT-1

Op maandag 18 en dinsdag 19 augustus a.s. zal de leverancier van onze brandmeldinstallatie tussen 8.30 en 17.00 uur onderhoud uitvoeren. Tijdens dit onderhoud zal de automatische aansturing van de blusinstallatie een aantal keren kortstondig uitgeschakeld zijn om de branddetectoren te kunnen testen.

In het onwaarschijnlijke geval dat er tijdens het onderhoud brand gedetecteerd wordt zal de blusinstallatie handmatig geactiveerd worden door het aanwezige personeel.

Het gehele onderhoud zal begeleid worden door engineers van BIT.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud,
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648
688 of via [email protected].