07 feb

DDoS aanval op IP van klant BIT

Tussen 12.16 uur en 12.22 uur was er een ddos aanval op een ipadres van een klant van BIT. Nadat er passende maatregelen genomen zijn is de aanval voorbij. Een deel van onze klanten heeft mogelijk enige hinder ondervonden van de grote hoeveelheid packets/verkeer die naar het netwerk van BIT werd gestuurd

14 aug

SPOEDONDERHOUD core switch BIT-1

In verband met gesignaleerde errors op een interface van onze core switch in BIT-1 zullen wij komende nacht, 15 augustus tussen 0.00 en 4.00 uur spoedonderhoud uitvoeren. Het aantal gesignaleerde errors is op dit moment nog zeer laag, maar wij zullen dit onderhoud met spoed uitvoeren om grotere problemen voor te zijn.

Tijdens dit onderhoud zal de bekabeling van de betreffende interface vervangen geworden en zullen de optics schoongemaakt of indien nodig vervangen worden. De betreffende interface transporteert internetverkeer tussen BIT-1, Ede en Telecity 2, Amsterdam. Tijdens het onderhoud zal deze verbinding onderbroken worden. Verkeer op dit pad wordt omgeleid via andere paden, waardoor wij geen overlast verwachten voor klantverbindingen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud
dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care via 0318 648
688 of support@bit.nl.

07 mrt

DDoS aanval op het BIT-netwerk (opgelost)

**Zie alle BIT storingen**

DDOS aanval op BIT-netwerk
Op dit moment vindt er een Distributed Denial of Service Attack (DDOS) plaats op een server in het netwerk van BIT. Er wordt hierbij gepoogd om met zeer grote hoeveelheden dataverkeer een server onbereikbaar te maken. Deze aanval is van een dermate grote omvang dat enkele netwerkverbindingen in het BIT-netwerk overbelast worden. Als gevolg hiervan kan het mogelijk zijn dat u gedurende deze aanval packetloss of een verminderde snelheid ervaart.

Onze engineers zijn op dit moment bezig de aanval af te slaan.

24 jan

Onderhoud aan loadbalancers en netwerk

Op donderdag 30 januari a.s. zullen wij tussen 0.00 en 6.00 uur het volgende onderhoud uitvoeren:

Wij zullen onze loadbalancers gaan voorzien van nieuwe software. Als eerste zullen wij de standby loadbalancer upgraden naar de nieuwe softwareversie. Als dit succesvol afgerond is zullen we deze actief maken en zal de andere loadbalancer geűpgradet worden. Het overschakelen tussen de standby en de actieve loadbalancer kan enkele korte onderbrekingen in loadbalanced diensten opleveren.

Tevens zullen wij een tweetal extra switches in het netwerk plaatsen en in twee colocatieswitches in BIT-2 zullen wij extra blades plaatsen. Wij verwachten dat beide handelingen geen onderbrekingen opleveren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud,
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Care via 0318 648
688 of via support@bit.nl.

20 jun

Onderhoud aan glasvezelverbinding BIT-2 – SARA

Op 21 juni (morgen) a.s. zal Eurofiber werkzaamheden uitvoeren aan de glasvezelverbinding tussen BIT-2 en SARA in Amsterdam. Dit onderhoud zal plaatsvinden tussen 0.00 en 6.00 uur.

Gedurende dit onderhoud zal de verbinding minimaal éénmaal maar mogelijk ook vaker onderbroken worden. De duur van deze onderbreking(en) is echter onbekend. Verkeer zal automatisch over andere paden geleid worden. Klanten met unprotected vlans of wavelength stussen deze twee
lokaties en klanten die een AMS-IX verbinding via BIT afnemen zullen echter wel hinder ondervinden van deze werkzaamheden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via support@bit.nl.

07 jun

Storing DSL netwerk

Op dit moment ondervindt Tele2/BBned, onze leverancier van DSL een stroomstoring op een van hun locaties. Hierdoor heeft een gedeelte van onze klanten geen ADSL of SDSL geen verbinding meer.
Zodra wij meer informatie hebben vermelden wij dat in deze storingsmelding.

19 apr

Netwerk storing (opgelost)

Op dit moment ervaren wij een storing in het netwerk. De impact hiervan is nog niet duidelijk.

Update (21:37)
De oorzaak blijkt een ddos te zijn op een server in het netwerk van een klant van BIT. Deze aanval was van een dermate grote omvang dat een aantal netwerkverbindingen in het BIT-netwerk overbelast werden. Als gevolg hiervan kan het mogelijk zijn dat u gedurende deze aanval packetloss of een verminderde snelheid ervaart.

Update (21:56)
De DDoS heeft enkele minuten geduurd, inmiddels is het gehele netwerk weer stabiel.

22 jul

Storing aan monitoringsysteem

Storing aan monitoringsysteem
Door een configuratiefout in het monitoringsysteem van BIT zijn er tot onze spijt een aantal onterechte meldingen over storingen aan klantenapparatuur gemeld naar onze klanten.

Engineers van BIT hebben een en ander nagelopen en alle meldingen worden gecontroleerd.

De configuratiefout is teruggedraaid en we verwachten dat Nagios binnen afzienbare tijd weer OK-meldingen zal versturen.

Heeft u op- of aanmerkingen naar aanleiding van deze storing, neemt u dan contact op met onze afdeling Customer Care, via email op info@bit.nl of via telefoon op 0318 648 688.

21 jul

Spoedonderhoud Windows hosting platform

Wegens problemen met de backup software op onze primaire domaincontroller van het Windows hosting platform zijn wij genoodzaakt vrijdag 22 juli a.s. tussen 0.00 en 1.00 een spoedonderhoud uit te voeren.

Gedurende het onderhoud zal de backup domaincontroller de taken overnemen waarna de primaire domaincontroller herstart zal worden.

Tijdens het wisselen van primaire domaincontroller zullen sites die op het Windows hosting platform draaien mogelijk enkele seconden onbereikbaar zijn.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
support@bit.nl.

21 jul

Storing voeding DWDM-apparatuur TC2

Om 3.17 uur meldde ons monitoringsysteem een probleem met één van de twee voedingen van de DWDM-apparatuur op Telecity 2.

Deze apparatuur is verantwoordelijk voor het versturen en ontvangen van verschillende golflengtes licht over de glasvezelverbinding naar BIT-1.

De DWDM-apparatuur heeft twee voedingen, waardoor deze nu als normaal draait, echter verminderd redundant.

Het eerste onderzoek van engineers doet vermoeden dat het geen probleem is met de stroomaanvoer, aangezien de andere apparatuur normaal werkt. Daarom is nu een engineer een vervangende voeding op aan halen in Ede en zal de voeding die problemen geeft vervangen worden.

De verwachting is dat dit over ongeveer 2 uur zal gebeuren.