29 dec

Update voor opslagsysteem mailservers

In de nacht van 29 op 30 december 2016 van 0:00 tot 02:00 uur voeren wij een update uit aan het opslagsysteem van een deel van onze mailservers. Gedurende het onderhoud zullen mailboxen behorende bij domeinen die beginnen met cijfers 0 t/m 9 of de letters a t/m o ongeveer 10 minuten niet beschikbaar zijn. Hierbij gaat geen e-mail verloren.

Wanneer is het onderhoud gepland?


In de nacht van 29 op 30 december 2016 van 0:00 tot 02:00 uur.

Waarom is dit onderhoud gepland?

Er is een update beschikbaar voor het opslagsysteem waarop onze mailservers draaien. Deze update verhoogt de stabiliteit van het systeem.

Wat gaat hiervoor gebeuren?

We voeren de update uit op het opslagsysteem waarop deze mailboxen staan. Na de update zal het opslagsysteem worden herstart.

Voor welke diensten geldt dit onderhoud?

Het onderhoud geldt voor mailboxen van domeinen beginnend met cijfers 0 t/m 9 of de letters a t/m o.

Moet jij als klant wat doen?

Nee. Byte voert het onderhoud zelfstandig uit.

Worden er mogelijk risico’s verwacht?

Er worden geen risico’s verwacht. Tijdens de herstart zullen de mailboxen (via POP/IMAP/Webmail) ongeveer 10 minuten niet bereikbaar zijn, maar er gaat geen e-mail verloren. Inkomende e-mail wordt na de herstart alsnog afgeleverd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn, dan is er een recente back-up beschikbaar op een ander opslagsysteem.