01 dec

Grote stroomstoring Zuid-Holland en Utrecht

begintijd 00:15

eindtijd 02:25

Aan het begin van de nacht is er een grote stroomstoring ontstaan in delen van provincies Zuid-Holland en Utrecht. Hierdoor zijn inwoners van de betreffende delen direct getroffen door uitval van alle digitale diensten (= internet, telefonie, televisie). Het gaat in totaal om zo’n 45.000 aansluitingen.

Netwerkbeheerder Stedin heeft de storing inmiddels bevestigd. De oorzaak van de stroomstoring is nog onbekend.

Update 1 december 2022, 01:29

Monteurs zijn ter plaatse op de getroffen locatie om de stroomstoring op te lossen. Inmiddels heeft zo’n 9000 aansluitingen weer stroom. Voor de andere aansluitingen wordt er hard gewerkt aan een oplossing. Oplostijd hiervoor is nog onbekend.

Stedin verwacht door de omvang van de stroomstoring nog even bezig te zijn en stroom bij de getroffen aansluitingen pas later in de ochtend weer te kunnen voorzien.

Update 1 december 2022, 02:32

De stroomstoring is inmiddels opgelost. Alle getroffen aansluitingen zijn inmiddels weer voorzien van stroom. Oorzaak van de verstoring was een gebroken hoogspanningslijn, welke onder beheer van Tennet valt.

Grote stroomstoring Zuid-Holland en Utrecht, december 2022, voorbeeld hoogspanningslijn
Voorbeeld hoogspanningslijn (bron: SPIE)