10 aug

Emergency reboot core node Hilversum

NL Vanwege urgente problemen in ons netwerk, zijn onze netwerk engineers genoodzaakt om een netwerk device te rebooten in Hilversum.
De reboot zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Uw verbinding zal in dat window onderbroken zijn voor ongeveer 10 minuten. Onze excuses voor het ongemak.

ENG Due to urgent problems in our network, our network engineers are forced to reboot a router in Hilversum.
The reboot will take approximately 15 minutes. Your connection will be interrupted in that window for about 10 minutes. We apologize for the inconvenience.

10 augustus 2020, 12:49

NL Eerder vandaag heeft Eurofiber een node in Hilversum gereboot, helaas heeft dit niet tot een goed resultaat geleid. Omdat het oorspronkelijke probleem nog speelt zijn we genoodzaakt om de node te vervangen. Op dit moment doet onze leverancier ook onderzoek. Volgens ons onderzoek verbreken de verbindingen elke 15 minuten en daardoor zullen we de node overdag vervangen. ETA / ETR nog onbekend.

EN Earlier today Eurofiber rebooted a node in Hilversum, unfortunately this did not lead to a good result. Because the original problem is still pending, we are forced to replace the node. At this time our supplier is also investigating. According to our research, the connections are dropping every 15 minutes and therefore we will replace the node during the day. ETA / ETR not yet known.

10 augustus 2020, 17:28

NL Onze 2de lijn support is nog druk met het onderzoek bezig, en heeft direct geschakeld met de leverancier van de hardware (Juniper) Dit omdat ze zien dat het geen hardware probleem lijkt te zijn, maar een software probleem (bug) We hebben uiteraard aangegeven dat het onderzoek wel heel lang duurt, en dat we snel een oplossing willen. Er is ons verzekerd dat dit de allerhoogste prioriteit heeft, en dat ze hun uiterste best doen, dit zo snel mogelijk op te lossen. ETR is nog niet bekend.

EN Our second line support is still busy with the investigations, and have directly contacted the hardware supplier (Juniper) They did this because they do not think this is a hardware problem, but a software issue (Bug) We informed them that the investigations are taking very long, and that we want a solution as soon as possible. They secured us this has the highest priority, and that they will do everything they can, to solve the problem as soon as possible. ETR is not known.

10 augustus 2020, 19:20

NL Onze 2de lijn support is nog steeds bezig met de leverancier van de hardware (Juniper) om het probleem op te lossen. Helaas is het een erg complex probleem, en duurt het daarom veel langer dan verwacht om het te verhelpen. We kunnen op dit moment ook nog geen ETR geven.

EN Our second line support is still investigating together with the supplier of the hardware (Juniper) Unfortunately it is a very complex problem, and therefor it is taking much more time to solve than expected. We are not able to provide an ETR at this time.

10 augustus 2020, 21:19

NL We hebben gevraagd aan onze 2de lijn support en Juniper om de firmware van de node te upgraden, En indien dit het probleem niet verhelpt, gelijk de node te vervangen. Helaas weten we niet zeker of dit het probleem ook zal verhelpen, maar dan hebben we het wel kunnen uitsluiten. We verwachten snel meer informatie hierover.

EN We have asked our second line support and Juniper to do a firmware upgrade of the node, And when this does not solve the problem, replace the entire node. Unfortunately we are not sure this will solve the problem, but then we are able to exclude the hardware. We expect more info soon.

11 augustus 2020, 00:00

NL We hebben een software upgrade uitgevoerd, maar de node is nog steeds niet stabiel. De storing is tot het hoogste level geëscaleerd bij onze hardware leverancier en de fabrikant.

EN We have performed a software upgrade, but the node is still unstable. The incident is escalated to highest level with our hardware supplier and the producer.

11 augustus 2020, 02:00

NL Omdat de software upgrade het probleem niet heeft verholpen, gaan we hardware vervangen. Een engineer is onderweg naar magazijn en rijdt daarna naar Hilversum. ETA 4:00 uur.

EN Because the software upgrade did not solve the problem, we will perform a hardware replacement. An engineer is on his way to storage and will than go to Hilversum. ETA 4:00.

11 augustus 2020, 06:00

NL Engineer is op locatie in Hilversum bezig met de vervanging en configuratie van de nieuwe hardware. ETR 7:30.

EN Engineer is on-site in Hilversum installing and configuring the new device. ETR 7:30.

11 augustus 2020, 08:30

NL De node is vervangen maar het probleem is nog niet opgelost. Onze netwerk engineering werkt samen onze leveranciers om het probleem te verhelpen.

EN De node was replaced but the issue is still active. Our network engineers are working closely with our vendor troubleshooting the problem further.

11 augustus 2020, 14:10

NL Na onderzoek door diverse partijen is een mogelijke oorzaak gevonden. Naar deze oorzaak wordt nog onderzoek gedaan in het lab van onze leverancier. De reboot van 12:52 heeft niet direct tot een oplossing geleid maar er wel voor gezorgd dat we de laatste software versie draaien. Het ziet er nu stabiel uit en wij monitoren de node.

EN A possible cause has been found after investigation by various parties. This cause is still being investigated in the lab of our supplier. The 12:52 reboot did not immediately lead to a solution, but it did ensure that we are running the latest software version. It now looks stable and we are monitoring the node.

2 reacties op deze storing:

Reageren is niet meer mogelijk.