26 sep

Storing switch

Rond 21:30 uur vanavond waren een aantal servers in ons netwerk niet meer bereikbaar, zowel van klanten als van onszelf. Even voor elven is het probleem door een reload van de betreffende switch opgelost.

17 sep

Mailserver storing

Een van onze virusscanservers heeft een hardwarestoring. Aangezien het virusscannen in een loadbalanced platform is opgenomen, zal er geen mail verloren gaan. De andere server zal het werk tijdelijk overnemen.

Daarnaast is door de sendmail bug besloten om onze primaire mailserver te filteren totdat we een advisory van Sendmail binnengekregen hebben. Onze backup mailservers zullen de email afhandeling voorlopig op zich nemen.

12 sep

AMS-IX routering onderbroken

Door het omnummmeren van het peering prefix op AMS-IX hebben verscheidene peers het ‘oude’ IPv4 adres gebruikt om verkeer naar ons netwerk te sturen. Vanochtend hebben wij het oude IP adres, conform het migratiestappenplan van AMS-IX, verwijderd van onze routers op AMS-IX. Hierbij hebben er enkele andere ISPs kortstondig geen IPv4 verkeer kunnen afleveren aan BIT. De storing is inmiddels verholpen door een restart van alle BGP sessies op beide routers.

11 sep

Fibers verleggen / EAPS testrun

Aankomende nacht, de nacht van 11 op 12 september, zullen wij enkele glasvezels verleggen zodat ze netter weggewerkt kunnen worden. Het onderhoud kan in twee delen worden opgesplitst.

— Fibers omleggen
Hierbij zal kortstondig de uplink van een van onze loadbalancers worden onderbroken. Op deze loadbalancer draaien enkele belangrijke diensten, te weten:

* SMTP
* POP3
* NT Hosting
* NNTP feeder

Onze nieuwsreaders zullen geen hinder ondervinden. Er is geen impact op inbellers, DSL verkeer en de colocatie. Alleen bovenstaande vier diensten zullen kort onderbroken worden.

Het wisselen van de fibers zal ongeveer 3 minuten duren. De dienst onderbreking is dan ook ten hoogste 5 minuten. We doen dit op 12 september tussen 02.00 en 02.30.

— EAPS testrun
Verder zullen we een proef draaien met EAPS. Dit is ons backbone protectie protocol die er voor moet zorgen dat bij uitval van een van onze verbindingen naar Amsterdam, het verkeer naadloos wordt omgestuurd over de backup fibers.

Om onze protectie daadwerkelijk te zien werken, zullen we rond 02.30 de huidige verbinding naar Amsterdam doen falen. We willen dan zien dat al het IP verkeer wordt omgeleid over onze backup verbinding via Utrecht naar Amsterdam.

Het testen van EAPS zal 30-60 minuten duren. Er wordt een onderbreking van 40ms verwacht (40 milliseconden!). We doen dit op 12 september tussen 02.15 en 03.15. Er wordt door klanten geen hinder verwacht.

09 sep

Onderhoud BBNed

In de nacht van zondag op maandag 14 september zal BBNed tussen middernacht en zes uur ’s morgens een defect DSLAM chassis op de locatie Rt-Scb (Rotterdam Schiebroek) vervangen. De werkzaamheden zullen tot gevolg hebben dat DSL klanten die op deze centrale zijn aangesloten geen verbinding zullen hebben. De onderbreking zal maximaal 2 uur duren.

05 sep

Onderhoud LambdaNet op de AMS-IX (Telecity2)

In de nacht van 16 september gaat LambdaNet Communications werkzaamheden uitvoeren op AMS-IX-locatie Telecity2. Hoewel LambdaNet een onderbreking van twee minuten aangeeft, verwachten we niet dat onze klanten hinder zullen ondervinden van dit onderhoud. Business Internet Trends neemt namelijk verkeer af bij drie verschillende partijen, waaronder LambdaNet.

03 sep

Onderhoud DSL-netwerk BBNed (Laren)

In de nacht van 4 op 5 oktober zal BBNed de apparatuur bij de centrale te Laren verplaatsen van een streetcabinet naar
colocatieruimte van KPN.
Alle aansluitingen in dit gebied zullen gedurende de werkzaamheden worden onderbroken. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat het streetcabinet te klein wordt door groei van het netwerk.

03 sep

Onderhoud DSL-netwerk BBNed (Wijchen en Breda-Doornbos)

In de nacht van 18 op 19 oktober zal BBNed de apparatuur bij de centrales te Wijchen en Brede-Doornbos verplaatsen van streetcabinets naar colocatieruimte van KPN.
Alle aansluitingen in deze gebieden zullen gedurende de werkzaamheden worden onderbroken. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de streetcabinets te klein worden door groei van het netwerk.

03 sep

Onderhoud BBNed (Houten en Almere-stad Flevokant)

In de nacht van 4 op 5 oktober zal BBNed de apparatuur bij de centrales te Houten en Almere-stad Flevokant verplaatsen van streetcabinets naar colocatieruimte van KPN.
Alle DSL-aansluitingen in deze gebieden zullen gedurende de werkzaamheden worden onderbroken. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk omdat de streetcabinets te klein worden door groei van het netwerk.