29 sep

Upgrade news server

Om in de groeiende behoefte van het Usenet nieuws systeem te kunnen blijven
voorzien, hebben we een upgrade ingeroosterd van onze newsreader server
(news.bit.nl). Deze zal in de nacht van maandag op dinsdag 5 oktober
aanstaande worden vervangen tussen 02.00 en 03.00 ’s nachts.

Door dit onderhoud zal onze news server in die nacht gedurende de
upgrade niet of minder goed bereikbaar zijn, en de volgende dag nog wat
tijd nodig hebben om zijn backlog in te halen.

Mochten er na deze upgrade problemen geconstateerd worden met het lezen
van news (NNTP via news.bit.nl), laat het ons dan weten op
telefoonnummer 0318 648688 of per email naar .

27 sep

Backup STM4 verbinding down

Wegens een hardware failure is onze telefoon- en ADSL backup verbinding down. Er is geen gevaar voor productieverkeer op dit moment. Met onze servicepartner is een afspraak gemaakt om de machine per direct te vervangen. Verwacht wordt dat we rond 19.00 de SDH node weer operationeel hebben.

Er is geen impact op productieverkeer en bij het vervangen van de node wordt ook geen impact verwacht.

24 sep

Storing op de NRP bij BBned

Wegens een storing/bug in de IOS software van de NRP bij BBned moet deze gereboot worden.

De herstart zal plaastvinden op 25 sept 2004 om 00:00 uur en zal naar verwachting ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Tijdens deze reboot is er geen internet verbinding beschikbaar voor al onze DSL klanten.

13 sep

Spoedonderhoud Windows Hosting

Naar aanleiding van het security incident afgelopen weekend is een migratietraject ingezet om de websites die op een van onze windows hosting platforms gehost worden te verhuizen naar een nieuw ingerichtte server.

Ofschoon de websites gewoon productie draaien, wordt de website vandaag (maandag) overgezet naar een nieuwe server. Hierdoor is het niet mogelijk om de site vandaag te uploaden via FTP omdat dan de data tijdens de migratie vermikt kan geraken.

Vanavond zouden we klaar moeten zijn met de migratie van data, en kunnen we de nieuwe server in productie gaan nemen. Dit zal een kleine downtime van tien minuten met zich meedragen. We vragen hiervoor uw begrip.

11 sep

Spoedonderhoud Windows shared hosting

In verband met een security incident op een van onze Windows webservers, hebben we er voor gekozen een nieuwe webserver te installeren. Tevens hebben we er voor gekozen onze MSSQL server opnieuw te installeren. Momenteel zijn we bezig met het migreren van websites en databases van de oude naar de nieuwe servers. In de tussentijd is het niet mogelijk via FTP content te updaten voor de betrokken websites. We proberen de overlast tot een minimum te beperken, maar kunnen enige downtijd niet uitsluiten. Mocht u maandagochtend constateren dat er e.e.a. nog niet naar behoren functioneert, kunt u het beste contact opnemen met onze afdeling engineering via 0318-648688

10 sep

Windows Webhosting security incident

Wegens een security incident met een van onze Windows webservers zijn vanmiddag een aantal websites niet bereikbaar geweest. We hebben een oplossing geimplementeerd voor dit probleem waardoor de websites weer bereikbaar zijn.

Er wordt momenteel een nieuwe installatie gemaakt voor deze servers.