31 mrt

Storing Storage LAN

Er lijkt op dit moment een probleem te zijn met een switch in ons storage LAN. Hierdoor hebben enkele machines performance problemen. Er zijn op dit moment engineers ter plekke om het probleem op te lossen.

27 mrt

Stroomstoring Groningen

Vanmorgen om 11:35 is er een stroomstoring ontstaan in Groningen. Wegens problemen met de recent geupgrade no-break in de Rekenhal, is onze apparatuur hierdoor uitgevallen. Rond 12:00 uur kwam de noodstroom voorziening alsnog online en is onze apparatuur probleemloos gestart.

Verkeer wat doorgaans in Groningen wordt uitgewisseld is tijdens de stroomstoring automatisch omgeleid via Amsterdam. Alleen klanten die in Groningen zijn aangesloten hebben een serviceonderbreking van ongeveer een half uur ondervonden.

23 mrt

Nieuwe name- en timeservers

Aanstaande vrijdag ochtend om 07.00 zullen we twee nieuwe name- en
timeservers in gebruik nemen. Deze zullen onze huidige name- en
timeservers vervangen.

We zullen overstappen op een ander software pakket voor onze NTP
dienst: OpenNTPd (http://www.openntpd.com/)

Ook zullen we twee IPv6 resolvers in gebruik nemen. Deze zijn
bereikbaar via 2001:7b8:3:2c::1:53 en 2001:7b8:3:2d::1:53.

We zullen om 07.00 elke machine ongeveer 5 minuten uit productie halen
om hen te vervangen. Er zal te allen tijden een van de twee servers
productie draaien, waardoor de overlast beperkt blijft.

17 mrt

DDoS aanval

Ongeveer een half uur geleden is een DDoS aanval tegen een bij BIT gehoste IRC server begonnen. In totaal kreeg ons netwerk ruim een gigabit aan extra netwerkverkeer te verwerken. Hierdoor trad packetloss op. Inmiddels hebben we de de BGP announcements voor de betreffende IP range gedeeltelijk ingetrokken, waardoor de hoeveelheid inkomend verkeer aanzienlijk is afgenomen en onze klanten geen hinder meer ondervinden van de aanval, die overigens nog steeds voortduurt.

11 mrt

TCU onderhoud

Van onze leverancier Telecom Utrecht ontvingen we onlangs een melding over een door hen gepland onderhoud:

Naar aanleiding van de storing in de ochtend van 2 maart hebben wij u geïnformeerd over de test en het onderzoek aan de switch op 8 maart. De resultaten van die test zijn door de leverancier geanalyseerd en leiden ertoe dat de managementkaart in de extreme switch vervangen moet gaan worden. Het is niet verantwoord die activiteiten langdurig uit te stellen. Het vervangen van de betreffende kaart is gepland in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 maart tussen 00.00 en 01.00 uur. Gedurende deze periode zal de dienst 15 -30 minuten niet beschikbaar zijn.

09 mrt

Storing uitgaande mailplatform

Door een storing op het mailplatform van BIT kunnen enkele e-mails vertraging hebben opgelopen. Het probleem is inmiddels verholpen. De mail wordt weer als vanouds afgeleverd.

06 mrt

TCU Interconnectie onderhoud

Van onze leverancier Telecom Utrecht ontvingen we onlangs een melding over onderhoud aan hun interconnectie hardware in Ede:

Op 2 maart jl.is er een storing geweest op (een) aan u geleverde dienst(en).
Wij betreuren dat. En stellen alles in het werk om dit in de toekomst te
voorkomen.

Wij kunnen u het volgende melden.
De afgelopen dagen zijn er een aantal tests en onderzoeken gedaan om vast te
stellen wat de oorzaak is geweest. Er zijn twee onderzoeken parallel gestart.
1. Op verbindingsniveau kunnen we een mogelijke oorzaak uitsluiten.
2. Op componentenniveau is nader onderzoek in gang gezet door de tweede
en derde lijn support en de leverancier. De resultaten zijn nu zodanig dat
er nader onderzoek (extended diagnistics) aan de apparatuur nodig is.

04 mrt

WDM en SDH onderhoud

WDM Onderhoud
—————
Recentelijk heeft een van onze WDM chassis kortsluiting gemaakt,
waarbij de voedingen ontregeld zijn geraakt. We zullen het chassis
moeten openen om de situatie beter te kunnen inzien en zonodig te
repareren, aangezien momenteel een van de vier kanalen onbruikbaar is
geworden. BIT maakt gebruik van een SDH ring en Ethernet ringen om
het telefonie, DSL en IP verkeer redundant te transporteren.

Bij dit onderhoud zullen we de WDM machine uitschakelen en tijdelijk
productie draaien op onze backup verbinding. Dit zal geen impact
hebben op de dienstverlening naar klanten toe.

SDH Onderhoud
—————
Vorige week heeft zich een storing voorgedaan aan onze SDH ring. Er is
toen besloten om de STM-1 telefoonverbinding van Enertel (waarop ons
06760-BITNL, en 0318 648688 telefoonnummer) tijdelijk over te zetten
op een apart WDM kanaal. Dit WDM kanaal is niet protected, zodat de
telefonie momenteel een verhoogd risico op storingen ondervindt. We
zullen de telefoonverbinding weer op de SDH ring overbrengen, om weer
in de oorspronkelijke situatie terug te keren.

Bij dit onderhoud zal kortstondig [orde van grootte: 5 minuten] geen
telefoonverkeer mogelijk zijn van en naar BIT. We zullen daarna de SDH
paden nogmaals testen om ons ervan te verzekeren dat alle mogelijke
fiber breuken geen impact hebben op de verbindingen. We gaan er van
uit dat de telefonie eenmalig 5 minuten onderbroken wordt.