19 nov

Storing DSLAM Arnhem/Presikhaaf

De storing aan de DSLAM in telefooncentrale Arnhem/Presikhaaf is rond 03:00 opgelost. alle verbindingen moeten weer naar behoren werken, indien er nog klanten zijn die problemen ondervinden verzoeken wij deze contact met ons op te nemen.

19 nov

Storing BBNed DSLAM Arnhem/Presikhaaf

De storing aan de DSLAM in telefooncentrale Arnhem/Presikhaaf is rond 13:30 opgelost. alle verbindingen moeten weer naar behoren werken, indien er nog klanten zijn die problemen ondervinden verzoeken wij deze contact met ons op te nemen.

15 nov

Verminderde bereikbaarheid Windows-sites

We hebben vastgesteld dat websites van klanten op ons shared
Windows-hostingplatform op bepaalde momenten van de dag minder goed bereikbaar zijn dan gebruikelijk. Hoewel alle websites functioneren worden pagina’s trager getoond dan normaal, wat problemen geeft met sommige applicaties.
We bieden onze excuses aan voor de overlast en hopen dit probleem zo snel mogelijk te kunnen verhelpen.

11 nov

ATM Onderhoud / Server Onderhoud

– ATM Switch Configuratie: 02:00 – 03:00
Onze servicepartner Imtech wees ons op een instelling in de ATM
switch die wij gebruiken voor onze DSL aansluitingen. Deze instelling
kan potentieel ATM cell-verlies opleveren en zij hebben geadviseerd
een wijziging door te voeren in deze switch. De verwachte impact is
klein, er zal enkele seconden geen DSL verkeer mogelijk zijn. Om 02:00
zullen we de configuratiewijziging doorvoeren.

– Nameserver upgrades: 02:00 – 03:00
We zullen onze beide nameservers (213.136.12.52 en 213.136.12.60)
voorzien van een hardware component en hun besturingssysteem upgraden.
Om de impact op DNS zo laag mogelijk te houden, zullen we de
nameservers elkaars werk laten overnemen en ze een voor een rebooten,
zodat er slechts een zeer kleine service onderbreking is (ongeveer 30
seconden per server).

– SMTP Server updates: 02:30 – 03:00
Op onze uitgaande mailserver smtp.bit.nl worden enkele updates
uitgevoerd. Een belangrijke wijziging is de nieuwe mogelijkheid om
met SMTP authenticatie [een standaard dat door vele mail clients wordt
ondersteund] te werken. Hierdoor kunt u e-mail versturen met uw POP
gebruikersnaam en wachtwoord, zelfs van buiten het BIT netwerk. We
raden u aan in alle gevallen TLS te gebruiken indien uw client dit
ondersteunt. Hierdoor worden uw berichten via een veilige verbinding
naar onze mailserver verstuurd. Als u SMTP AUTH gebruikt, is het
gebruik van TLS zelfs zeer goed, omdat anders derden uw wachtwoord
mogelijk kunnen afluisteren.

– Windows Web- en Databaseserver upgrade: 03:00 – 05:00
In de voortdurende migratie naar ons nieuwe .NET Windows hosting
platform is besloten een hardware component toe te voegen aan de oude
servers, om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen meten. Ook hier
zullen de laatste besturingssysteem patches worden geinstalleerd.
De verwachtte downtime van deze servers (Eskadi en Cusabo) is ongeveer
15 minuten per server. De websites die op Cusabo draaien, zullen door
een loadbalancer worden omgeleid naar de redundante server Geronimo.
Hierdoor is de service onderbreking voor de webservers minimaal. De
database server zal ongeveer 15 minuten geen queries beantwoorden.

We streven ernaar om ons serverpark zo goed mogelijk te onderhouden.
Mocht u vragen hebben over dit onderhoud, aarzel dan niet om met ons
in contact te treden. Dit kan telefonisch op 0318 648688 of per email
naar . Heeft u vragen over SMTP authenticatie of het
gebruik van TLS, of ondervindt u problemen met dit in uw mail client
in te stellen, dan kunt u natuurlijk ons daar ook even over aanspreken.

02 nov

Storing inbelplatform

Op dit moment ondervinden wij een storing op de apparatuur van ons inbelplatform. Onze engineers zijn bezig deze storing op te lossen.

Bovenstaande geldt alleen voor het inbellen; ADSL verbindingen ondervinden hier geen hinder van.

01 nov

Stroomstoring deel windows platform

Door een naar het zich laat aanzien defecte voeding in een server is vannacht een aantal machines zonder stroom komen te staan. Het betreft hier hoofdzakelijk servers uit het windows hosting platform. Het nieuwe load-balanced dotnet platform ondervind geen hinder van dit probleem.

Onze engineers zijn momenteel bezig dit probleem te verhelpen en verwachten op korte termijn alle services weer in de lucht te hebben.