26 apr

Software-updates core-routers en serversystemen, nameserveronderhoud

Wegens een noodzakelijke software-upgrade van onze Juniper-routers, zullen onze engineers in bovengenoemde periode onderhoud plegen aan de BIT-corerouters. Deze werkzaamheden zullen zorgen voor een netwerkonderbreking van ca. 10 minuten, rond 2:30. Een backup-router zal rond 2:00 worden bijgewerkt, maar hierbij wordt geen onderbreking verwacht.

Naast de router-upgrades, zal een wijziging worden doorgevoerd in de netwerkconfiguratie van de BIT-nameservers. De hierbij noodzakelijke herstart van de nameservers zal voor een onderbreking van ca. 5 minuten zorgen.

Tenslotte zullen tussen 2:00 en 3:00 enkele Windows- en Linuxsystemen worden herstart wegens installatie van de laatste beveiligingsupdates. Dit zorgt voor een onderbreking van 3 tot 5 minuten per systeem.

Er zal zoveel mogelijk voor worden gezorgd dat de netwerk- en nameserver-onderbekingen samenvallen, zodat de verwachtte totale
uitval beperkt kan blijven tot maximaal 10 minuten, tussen 02:15 en
02:30.

18 apr

Telefooncentrale

Op dit moment ondervinden wij problemen met onze telefooncentrale, waardoor wij inkomende gesprekken niet aan kunnen nemen.

Als u een email stuurt naar sales@bit.nl met uw telefoonnummer en naam, dan nemen wij contact met u op.

14 apr

Spoed onderhoud backbone BBNED (DSL)

Minder dan ADSL / SDSL 6600 lijnen ondervinden een korte onderbreking van ongeveer 2 minuten tijdens spoed onderhoud. Het is niet bekend welke van onze lijnen hinder ondervinden van dit onderhoud, vanwege de dynamische routering in de BBNED Core.

06 apr

Onderhoud netwerk BBned

Onderhoud netwerk BBned
BBned heeft aangegeven een MGX kaart te gaan vervangen in hun netwerk. Alle verbindingen op deze kaart zullen een korte downtime ervaren. De downtime zal ongeveer 15 minuten bedragen.

Indien u vragen heeft over dit onderhoud dan kunt u gerust contact opnemen met de afdeling Customer Care, telefoon: 0318-648688.