31 jan

Storing aan switchblade

Wegens een storing aan een switchblade van een van de switches in BIT-2 zijn een 20-tal machines sinds 23.38 uur onbereikbaar. Een engineer van BIT is inmiddels onderweg om de defecte blade te vervangen.

25 jan

Netwerkonderhoud op 31 januari

Op donderdagochtend, 31 januari a.s. zullen wij tussen 0.00 en 6.00 uur
het volgende netwerkonderhoud uitvoeren:

 • wij zullen de interconnectie van onze UMTS routers met het BIT
  netwerk verhuizen naar onze nieuwe core. Dit kan een korte onderbreking
  van enkele seconden veroorzaken in UMTS verbindingen die via BIT lopen;
 • wij gaan netwerken met colocated servers verhuizen van onze oude
  routers naar ons nieuwe 10Gbit netwerk. De verhuizing van deze netwerken
  zal onderbrekingen van enkele seconden opleveren voor servers in BIT-1
  en BIT-2;
 • we zullen onze F5 loadbalancers upgraden naar een nieuwe software
  versie. Tijdens deze upgrades zal een aantal keer overgefaald worden
  tussen de loadbalancers, waardoor wij geen merkbare onderbreking
  verwachten in onze loadbalanced diensten;
 • een van onze F5 loadbalancers vertoont een hardware probleem, wat
  niet direct gevolgen heeft voor zijn functioneren. Op aanraden van onze
  leverancier zullen wij deze loadbalancer preventief vervangen. Uiteraard
  zal tijdens het vervangen van deze loadbalancer de andere loadbalancer
  actief zijn, waardoor wij geen onderbreking verwachten in onze
  loadbalanced diensten;
 • naar aanleiding van de storing in ons colocatienetwerk op 9 december
  zullen een aantal aanpassingen maken aan de switchconfiguratie in BIT-1
  en BIT-2. Wij verwachten geen onderbreking in de beschikbaarheid van het
  colocatienetwerk als gevolg van deze aanpassingen;

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
support@bit.nl.

17 jan

Onderhoud aan colocatienetwerk

Op donderdag 24 januari a.s. zullen wij tussen 0.00 en 3.00 uur
onderhoud uitvoeren aan het colocatienetwerk. Tijdens dit onderhoud
zullen wij netwerken met colocated servers verhuizen van onze oude
routers naar ons nieuwe 10Gbit netwerk. De verhuizing van deze netwerken
zal onderbrekingen van enkele seconden opleveren voor servers in BIT-1
en BIT-2.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 31 318 648 688 of
via support@bit.nl.

17 jan

Onderhoud aan UPS systemen

Zoals u wellicht weet test BIT zijn UPS systemen geregeld en laten wij
eens per jaar preventief onderhoud plegen aan deze UPS systemen. Tijdens
de maandelijkse test op datacenter BIT-2 en een onderhoudsbeurt op BIT-1
zijn er wat zaken aan het licht gekomen die in een onderhoudsvenster
verholpen moeten worden.

 • De accu\’s van 1 van onze UPS systemen op BIT-1 zijn aan vervanging
  toe. De vervanging is inmiddels gepland en zal door onze leverancier
  uitgevoerd worden op 22 januari vanaf 0:00. Tijdens het onderhoud zullen
  eerst de oude accu\’s worden verwijderd, waarna er nieuwe zullen worden
  gemonteerd. Tenzij er tijdens dit onderhoud een stoomstoring optreedt,
  verwachten we geen downtime.
 • Tijdens de laatste generator test in BIT-2 is een configuratiefout in
  de UPS-en aan het licht gekomen. Aansluitend op het onderhoud in BIT-1
  zal onze leverancier deze fout herstellen. Tijdens deze werkzaamheden
  zullen de UPS-en in bypass mode worden geschakeld. De stroomvoorziening
  in BIT-2 is volledig dubbel uitgevoerd en de werkzaamheden zullen eerst
  voor feed A en daarna voor feed B worden uitgevoerd. Er zal dus telkens
  nog 1 set UPS-en operationeel zijn. Om te voorkomen dat er tijdens de
  werkzaamheden in geval van een stroomstoring omgeschakeld moet worden
  naar de aggregaten, zullen we voor de aanvang van de werkzaamheden de
  aggregaten starten en een van de feeds vanuit de aggregaten voeden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
support@bit.nl.

06 jan

Korte onderbreking DSL

Om 18.02 uur is de router waarop alle DSL verbindingen van BIT uitkomen voor een zeer korte tijd spanningsloos geraakt en gereboot, waardoor er gedurende /- 4 minuten geen DSL verkeer mogelijk was. Nu functioneert deze router weer normaal. Mocht u nog steeds problemen met uw DSL verbinding ondervinden, dan raden wij u aan om uw DSL modem even uit en aan te zetten.

04 jan

Spoedonderhoud mssql.bit.nl

Spoedonderhoud mssql.bit.nl

In verband met de herinstallatie van mssql.bit.nl vandaag moet er nog een kleine aanpassing gedaan worden aan de configuratie van deze machine. Hierdoor zal mssql vanaf 0:00 een zeer korte periode niet beschikbaar zijn.

Onze excuses voor de overlast die dit veroorzaakt.

04 jan

Storing aan MS SQL server

Vanwege een hardwarestoring aan server mssql.bit.nl zijn databases op deze Microsoft SQL server op dit moment niet beschikbaar. Websites op het shared Windowsplatform die gebruik maken van een MS SQL database zullen hierdoor niet goed functioneren. Engineers van BIT zijn op dit moment bezig de defecte hardware te vervangen.