22 apr

Onderhoud core netwerk tussen Ede en Amsterdam

Onderhoud core netwerk
Op dinsdag 29 april a.s. zullen wij van 0.00 tot 2.00 uur onderhoud
uitvoeren op de DWDM apparatuur in ons core netwerk. Deze apparatuur
zorgt voor de transmissie van 10Gbit/s kanalen in ons core netwerk
tussen Ede en Amsterdam. Tijdens dit onderhoud zal de software op de
management modules van de DWDM apparatuur ge-upgrade worden naar een
nieuwe versie. Dit levert naar verwachting geen downtime op omdat de
transponders onafhankelijk werken van de management modules.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via support@bit.nl.

17 apr

Onderhoud infrastructuur in Groningen

Op woensdag 23 april a.s. zullen wij van 23.00 tot 1.00 uur onze
apparatuur op onze lokatie in Groningen gaan vervangen als onderdeel van
de upgrade van ons netwerk.

Een onderdeel van dit onderhoud is dat wij de verbindingen naar de
Groningen Internet Exchange (GNIX) en naar klanten die in Groningen
aangesloten zitten op het BIT-netwerk zullen verhuizen naar de nieuwe
apparatuur. Verkeer wat normaal via de GNIX gerouteerd wordt zullen wij
via andere internet exchanges routeren. Klanten in Groningen zullen een
onderbreking van maximaal enkele minuten in hun internetverbinding
ondervinden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u
contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via
support@bit.nl.

07 apr

Storing aan glasvezelverbinding

Om 10:45 uur is er een storing opgetreden aan de glasvezelverbinding tussen BIT-2 en SARA. Verkeer tussen Ede en Amsterdam wat normaal over deze verbinding gaat, is automatisch omgeleid via BIT-1 en Telecity 2.

Er is inmiddels contact geweest met de leverancier van de glasvezel en zij hebben de storing in onderzoek.

Als gevolg van deze storing is er verminderde redundantie tussen Ede en Amsterdam.

Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, zullen wij dit melden in deze storingsmelding.

03 apr

BIT-2: Spoedonderhoud Stroominstallatie

Spoedonderhoud Stroominstallatie
De experts van de leveranciers van de stroominstallatie zijn gearriveerd en zullen de montagefout direct herstellen. (Zie voor meer informatie: http://www.bit.nl/home/support/storingen-onderhoud/storingen/?id=1207221413) Hiervoor dient er heden middag noodonderhoud aan deze stroominstallatie uitgevoerd te worden. In verband met de veiligheid van de monteurs is het noodzakelijk om tijdelijk zowel onze reguliere stroomaanvoer als de aanvoer van de noodstroomvoorziening los te koppelen van de UPS-en. Uw apparatuur in BIT-2 zal voor een periode van een aantal minuten gevoed worden door de UPS-en van de beide feeds. In deze periode zullen de monteurs metingen verrichten om hun persoonlijke veiligheid te waarborgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via support@bit.nl.

03 apr

BIT-2: Probleem geconstateerd bij jaarlijkse controle stroominstallatie

Montagefout Stroominstallatie
Tijdens de jaarlijkse controle van onze stroominstallatie te BIT-2 is gebleken dat één van de stroomaansluitingen aan de invoerzijde niet correct gemonteerd is. Dit is naar voren gekomen middels een thermografisch onderzoek, onderdeel van deze standaard jaarlijkse controle.

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de impact is van deze montagefout, experts van de verschillende leveranciers van deze installatie zijn met spoed onderweg om de impact te onderzoeken. Eventueel (spoed-)onderhoud naar aanleiding van dit probleem zal worden aangekondigd op deze site en middels de onderhoudsmailinglist. U kunt zich bij deze mailinglist aanmelden via http://www.bit.nl/home/support/storingen-onderhoud/aanmelden/.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze melding, dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of via support@bit.nl.

02 apr

Onderhoud aan glasvezelverbinding

Op vrijdagochtend 11 april zal onze glasvezelleverancier Eurofiber
tussen 0.00 en 6.00 uur onderhoud uitvoeren aan onze glasvezel tussen
BIT-2 in Ede en SARA in Amsterdam. Tijdens dit onderhoud zal deze
glasvezel een of meerdere malen onderbroken worden vanwege
laswerkzaamheden.

Verkeer tussen BIT-2 en SARA zal automatisch omgeleid worden via de
glasvezelverbinding via BIT-1 en Telecity 2, waardoor er geen
onderbreking van internetverbindingen zal zijn. Wel zal er verminderde
redundantie in het netwerk zijn tijdens de onderbreking van de
glasvezel.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit onderhoud,
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via 0318 648
688 en support@bit.nl.

02 apr

Spoedonderhoud aan colocatie access switch

Op donderdag 3 april a.s. zullen wij tussen 0.00 en 1.00 uur de backup
management module die afgelopen nacht uit colocatieswitch
rbfs3.galilei.network.bit.nl op BIT-2 verwijderd is terugplaatsen. De
problemen die wij ondervonden met deze module waren softwarematig. Na
herinstallatie van de management software werkt deze module weer naar
behoren.

Aangezien het de backup management module betreft, verwachten wij geen
hinder voor klanten die aangesloten zijn op deze switch.

01 apr

Storing aan backup management module colocatie switch

Na de in een spoedonderhoud op 2 april j.l. uitgevoerde reboot van colocatie switch rbfs3.galilei.network.bit.nl (in BIT-2) is gebleken dat de backup management module van deze switch niet goed functioneert.

Deze management module is na de reboot verwijderd uit de switch en zal getest en onderzocht worden. Afhankelijk van de uitkomst zal besloten worden of deze module teruggeplaatst kan worden of dat een vervangende module gebruikt zal worden.

Alle colocatie switches van BIT zijn uitgevoerd met redundante management modules. Hierdoor heeft het niet goed functioneren van deze specifieke module geen operationele gevolgen voor deze switch, er is slechts sprake van verminderde redundantie.

01 apr

Spoedonderhoud aan colocatie access switch

Vanwege softwareproblemen op een van de colocatie access switches in
BIT-2 (rbfs3.galilei.network.bit.nl), zijn wij genoodzaakt om deze
switch op woensdagochtend tussen 0.00 en 1.00 uur te rebooten.

Klanten die aangesloten zijn op deze switch zullen een onderbreking in
hun internetverbinding van ongeveer 15 minuten ondervinden.

Onze excuses voor het ongemak.

01 apr

Generator test BIT-2

Dinsdag 1 april zullen wij een van onze stroomfeeds gedurende een uur overschakelen naar generator verbruik. Op het moment hangt er aan deze stroomfeed een stroommeter, die de waarden van de stroom(Volt) aan het opslaan is. Wij willen een duidelijk beeld krijgen van het verloop van de stroom om zo uit te zoeken waarom onze UPS systemen sporadische een dip in de stroom meten. De UPS systemen vangen deze dip uiteraard altijd af. Door de redundante setup van de stroomfeeds en de UPS systemen zal er geen onderbreking van de stroom zijn.