04 jul

Onderhoud reseller server hillegom.denit.net

Donderdag 7 juli zal er vanaf 00:00 uur onderhoud gepleegd worden aan reseller server hillegom.denit.net.
Tijdens het onderhoud zullen de websites en email niet beschikbaar zijn. Inkomend email zal door onze fallback servers opgevangen worden. De verwachting is dat het onderhoud 1 uur duurt.

28 jun

Storing Back-up servers

Kenmerken van de storing

Storing op het back-up cluster, back-ups kunnen niet gemaakt worden & restores kunnen niet uitgevoerd worden.

Getroffen systemen

* backup07.denit.net
* backup08.denit.net
* backup09.denit.net

Afhandeling

Onze beheerafdeling werkt met man en macht aan een oplossing, zodra er meer informatie beschikbaar komt vermelden wij deze uiteraard in een update aan dit bericht

 

21 jun

Onderhoud aan Vcloud- en Vsphere portal

Kenmerken onderhoud

Vanavond ( Dinsdag 21-06-2016) zal er tussen 20:00u en 23:59u onderhoud plaatsvinden aan de Vsphere- (reguliere cloud) en de Vcloudportal (VDC omgeving).

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is van toepassing op de Vsphere en Vcloud inlogomgeving. Vm’s en VDC omgevingen zullen hier geen overlast van ondervinden.

Het kan zijn dat u tijdelijk niet kan inloggen in de Vsphere- of Vcloudportal.

Afhandeling

Engineers van onze Vmware afdeling zullen dit onderhoud uitvoeren en het hele proces zorgvuldig monitoren.

10 jun

Migratie Windows shared hosting servers

Kenmerken onderhoud

In de gehele week van Maandag 13-06-2016 tot en met Vrijdag 17-06-2016 zal er een migratie plaatsvinden binnen onze Windows sharedhosting omgeving.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is alleen van toepassing voor de sharedhosting / Plesk servers met Windows als onderliggend OS.

Afhandeling

Onze experts zullen deze migratie nauwgezet monitoren om de overlast voor alle betrokken klanten tot een minimum te beperken. Het kan zijn dat u tijdelijk overlast ondervind van een hogere algehele systeembelasting op de server waar uw website en/of emailafhandeling plaats vind.

08 jun

Spoedonderhoud Vmware

Kenmerken onderhoud

Vanavond ( Woensdag 8 Juni 2016) zal er spoedonderhoud plaatsvinden aan onze Vmware-omgeving.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is van toepassing op een zeer beperkt aantal servers. Op basis van de analyse van onze Vmware afdeling is de ingeschatte impact beperkt tot een onderbreking in de dienstverlening van maximaal 15 minuten per server.

Afhandeling

Engineers van onze Vmware afdeling zullen dit onderhoud uitvoeren en het hele proces zorgvuldig monitoren.

08 jun

Spoedonderhoud backup07.denit.net

Op dit moment vindt spoedonderhoud plaats op de backupserver backup07.denit.net.
Er wordt naar gestreefd om het onderhoud zo spoedig mogelijk te hebben afgerond.

Het is vooralsnog onduidelijk hoe lang het onderhoud zal duren.
Zodra daar meer informatie over beschikbaar is zal de onderhoudsmelding worden bijgewerkt.

18 mei

Onderhoud aan storage – EU networks

Kenmerken onderhoud

Op donderdag 26 mei om 17:00 uur zal ernonderhoud plaatsvinden aan de NetApp unit in het EU Networks datacentrum.

Betrokken systemen

Deze onderhoudsmelding is van toepassing op zowel onze reguliere Vmware omgeving als onze VDC omgevingen. Op basis van de analyse van onze storagepartner en onze Vmware afdeling is de ingeschatte impact 0, er is dus geen sprake van een onderbreking in de dienstverlening binnen de genoemde diensten.

Afhandeling

Engineers van onze Vmware afdeling zullen dit onderhoud in samenwerking met onze storagepartner uitvoeren.

10 mei

Onderhoud DNS resolvers

Dinsdag 17 mei zal er onderhoud plaats vinden aan de DNS resolvers.
Tijdens het onderhoud zullen we de resolvers fysiek gaan vervangen.
Omdat het een cluster omgeving betreft, zou hier geen hinder van ondervonden mogen worden.

02 mei

Problemen met verzenden naar Hotmail en Outlook.com adressen

Kenmerken van de storing

Een deel van ons relaycluster is helaas op de blacklist van Hotmail/Outlook.com terechtgekomen. Hierdoor kan u problemen ondervinden met het verzenden van mail naar Outlook.com , live.com en hotmail.com adressen.

Getroffen systemen

De uitgaande mail op alle servers die verzenden via de relayomgeving van Denit kan hierdoor getroffen worden.

Afhandeling

De delisting procedure loopt, helaas leert ervaring dat dit enige dagen kan duren. Denit is hiervoor volledig afhankelijk van de medewerking van Microsoft en haar partners.