15 nov

DNSSEC-update op alle .nl-domeinen

DNSSEC-update op alle .nl-domeinen

Status: Werkzaamheden (gepland)
Datum: 16 november 2016
Frame: 08:00 uur – 14:00 uur
Duur: 6 uur
Omschrijving: Let op: datum aangepast!

Om de veiligheid van .nl-domeinen te verhogen worden deze voorzien van DNSSEC.
DNSSEC beschermt de name-server en het transport van de DNS-informatie. Daarmee wordt internet veiliger voor zowel gebruikers als online ondernemers.
Voor meer details over DNSSEC, zie www.dnssec.nl.

De status van uw domeinen kunt u zien via het Previder Portal: portal.previder.nl.
Wanneer u nog geen toegang heeft dan kunt u deze aanvragen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Mocht u na de uitgevoerde omzetting hinder ondervinden door DNSSEC, dan kunt u DNSSEC eenvoudig via het portal uitschakelen voor het betreffende domein.

Impact op: Er wordt geen impact verwacht. Mocht u bij deze actie op uw domein een issue verwachten, dan kunt u zich via [email protected] aanmelden voor een opt-out.
Vermeld hierbij s.v.p. duidelijk welk mogelijk probleem u verwacht en waarom, zodat er vanuit Previder meegedacht kan worden over een passende oplossing.
09 jul

SIDN (verlengd) onderhoud infrastructuur

Vandaag heeft SIDN tussen 10:00 – 14:00 onderhoud gepleegd aan haar infrastructuur. De werkzaamheden zijn echter uitgelopen, eindtijd is nog onbekend.

Door het betreffende onderhoud, is het registreren en/of wijzgen van .nl domeinnamen momenteel niet mogelijk.

Update: het onderhoud is rond 17:45 afgerond. Registreren en wijzigen van domeinnaam gegevens is weer mogelijk.

16 mrt

Momenteel geen registratie .nl domeinnamen mogelijk

Op dit moment is het voor uw registrar niet mogelijk om nieuwe domeinnamen te registreren of wijzigingen door te voeren in bestaande domeinnaam. De reden hiervoor is dat SIDN overgaat naar een nieuw domeinregistratiesysteem. Dit nieuwe systeem wordt op 17 maart 2010, om 12.00 uur in gebruik genomen. Voor de migratie naar dit nieuwe systeem is een onderhoudsvenster van 24 uur gepland. De tijden van het onderhoudsvenster luiden als volgt:

Aanvang: dinsdag 16 maart 2010, 12.00 uur
Einde: woensdag 17 maart 2010, 12.00 uur

Registrars kunnen vanaf woensdag 17 maart, 12.00 uur uw aanvragen weer indienen bij SIDN.

Korte onderbrekingen (Who)Is
De Is en de Whois, de tools waarmee u respectievelijk de beschikbaarheid van domeinnamen kunt controleren en gegevens over bestaande domeinnamen kunt achterhalen, zijn gedurende het onderhoud beschikbaar. Mogelijk ondervindt u wel enkele korte onderbrekingen. De DNS-check is tijdens het onderhoud gewoon beschikbaar.

Wijzigingen in de website
De komst van het nieuwe registratiesysteem brengt veel veranderingen met zich mee in procedures, formulieren en documenten op de SIDN-website. Gedurende het onderhoud worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in de SIDN-website. De website blijft wel gewoon beschikbaar.