01 mei

Periodiek onderhoud UPS’en BIT-2B

Op vrijdag 16 mei a.s. tussen 00.00 en 07.00 uur zal de leverancier
van onze UPS’en periodiek onderhoud uitvoeren. Tijdens het onderhoud zal
er continu één stroomfeed beschikbaar zijn.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en in bypass gezet worden. Dit zal naar
verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de feed die dan
onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk dat de ATS in
uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de andere feed. Als u
waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale stroomverbruik in de
buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog actie op te
ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud de feed van
de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet verwachten, dan
is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed
te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
support@bit.nl en 0318 648 688.

01 mei

Periodiek onderhoud UPS’en BIT-2A

Op woensdag 14 mei en donderdag 15 mei a.s. tussen 00.00 en 07.00
uur zal de leverancier van onze UPS’en periodiek onderhoud uitvoeren.
Dit onderhoud zal in twee nachten uitgevoerd worden omdat het uitvoeren
van alle controles en het onderhoud een tijdrovende klus is. Per nacht
zal slechts aan één feed onderhoud uitgevoerd worden om er zeker van te
zijn dat uw rack altijd van stroom voorzien is.

Voor dit onderhoud zullen de UPS’en van één set in bypass gezet worden.
Dit zal naar verwachting geen onderbreking in de stroomvoorziening op de
feed die dan onderhouden wordt tot gevolg hebben. Het is wel mogelijk
dat de ATS in uw rack (indien van toepassing) overschakelt naar de
andere feed. Als u waarschuwingen hebt gekregen van BIT dat uw totale
stroomverbruik in de buurt van de limiet zit is het verstandig hier nog
actie op te ondernemen voor dit onderhoud. Indien tijdens dit onderhoud
de feed van de betreffende UPS-set onderbroken wordt, wat wij niet
verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u
nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds
aangesloten is.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze onderhoudsaankondiging
dan kunt u contact opnemen met onze Customer Care afdeling via
support@bit.nl en 0318 648 688.

07 jul

Onderhoud aan de stroomvoorziening BIT-2BC op 13 en 14 juli

Onderhoud stroomvoorziening BIT-2BC
Op woensdag 13 juli en donderdag 14 juli tussen 0.00 en 06.00 uur zal er onderhoud gepleegd worden aan de stroomvoorziening van BIT-2BC.

Tijdens dit onderhoud zullen alle schakelaars van de stroomvoorziening een onderhoudsbeurt krijgen. De UPS-sets zullen daarvoor één voor één in bypass gezet worden. Mocht tijdens dit onderhoud de feed van de betreffende UPS-set onderbroken worden, wat wij niet verwachten, dan is de andere feed normaal beschikbaar. We raden u nogmaals aan om goed te controleren of al uw apparatuur op beide feeds aangesloten is.

Het gehele onderhoud wordt begeleid door datacenter engineers van BIT.

Mocht u naar aanleiding van dit onderhoud vragen of opmerkingen hebben,dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care op 0318 648 688 of info@bit.nl.